Wat is reminiscentie?

WAT IS REMINISCENTIE?
 
Reminiscentie is een begrip dat verschillende ladingen dekt, al naar gelang de context waarin het wordt gebruikt. Het kan in algemene zin worden gebruikt ( zie Van Dale), het kan in therapeutische zin worden gebruikt (zie Bohlmeijer), het kan binnen de (ouderen)zorg worden gebruikt eveneens als therapie, maar ook als niet-therapeutische interventie (zie Hamburger).
 
In de ouderenzorg wordt ook wel het begrip 'reminiscentiewerk' gehanteerd.
 
Reminiscentie bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven.
 
Onderstaande omschrijvingen geven een beeld waarom het gaat:
 
(Van Dale)
Verschijnsel, dat herinneringen oproept aan iets overeenkomstigs uit het verleden.
 
(Prof. Alfons Marcoen, Universiteit van Leuven)
Terugdenken, het op een min of meer levendige en gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. 
 
(Van Dale)
Reminiscens: Gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming. 
 
Prof. Faith Gibson, Ulster University):
Reminiscentiewerk kent vele verschillende benaderingen, afhankelijk van kennis, bekwaamheid, zelfvertrouwen en ervaring van de mensen die het gebruiken.
Het is geen bundel uitputtend geteste technieken. Maar het is een losse verzameling van ideeën resulterend in diverse benaderingen, activiteiten en praktijken die verschillen naargelang het doel en de plaats waar het zich afspeelt. 
 
(Dr. Ernst Bohlmeijer)
Reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat.
 
(Pollo Hamburger, coördinator reminiscentieafdeling Flevohuis)
Reminiscentie bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven.