Reminiscentie platform

Over reminiscentie zijn verschillende theorieën en ideeën in omloop. Dankzij lange ervaringen in het veld kunnen wij hier een overzicht bieden van informatie, theorieën en praktijkverhalen over reminiscentie.

Daarnaast willen we een platform bieden voor artikelen, aankondigingen, verslagen en meningen op het gebied van reminiscentie. Wanneer u hieraan een bijdrage wilt leveren wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met de webmaster. De artikelen en citaten op de website waarbij auteurs worden vermeld komen voor rekening van de betreffende auteurs. De pagina's waarop geen externe bron wordt vermeld, representeren de mening van de webmaster.