Artikelen

Armoede in Nederland, in de jaren '20 en '30

Twee informatieve boekjes,  in opdracht van de Hoge School van Amsterdam en het Flevohuis gemaakt.. Deze boekjes willen een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudste nog levende Nederlanders hebben meegemaakt en die hen voor een belangrijk deel heeft gevormd.

Deze boekjes zijn in eerste instantie bestemd voor jongeren in opleiding voor, of werkend in de ouderenzorg. Maar iedereen die met ouderen in contact komt en geïnteresseerd is in de belevingswereld van de vooroorlogse generatie kan er zijn voordeel mee doen, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers van ouderen die nog thuis wonen. Tenslotte kunnen deze boekjes interessant zijn voor de ouderen zelf die veel zullen herkennen van de wereld om hen heen zoals die er in hun jonge jaren uit zag.

Inhoud 'Armoede in Nederland':

1. Een algemeen beeld van de jaren 30.

2. Sociale voorzieningen.

3. Armoede in de stad.

4. Werken in de jaren '20 en '30.

5. Leven en werken op het platte land.

6. Niet alles is zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Voor het volledige document, klik Armoede in Nederland

 

Inhoud 'In en rond het huis'

1. Inleiding

2. Wonen

3. Het huishouden

4. Gezinsleven

5. De rol van het buurtleven

7. Literatuurverwijzingen

 Voor het volledige document, klik  In en rond het huis

 

Artikelen over reminiscentie, verschenen in de media

Therapeutische effecten van Reminiscentie

Herinnering  van toen, de zorg van nu

Reminiscentie in de ouderenpsychiatrie

Roze Reminiscenties

Gescheiden verleden, gedeeld heden

Luisteren in je leunstoel

Het leven komt terug in een kistje

Het verleden heeft toekomst

Reminiscentie en de oorlog 

Ouderen mogen weer praten over vroeger